Vems är egentligen ansvaret för reparation och underhåll i Brf Skäran? Lag och stadgar reglerar detta. Man brukar säga att föreningen svarar för yttre underhåll och medlem för inre underhåll. I vissa lägen kan dock osäkerhet uppstå om vad som är inre respektive yttre undehråll. Riksbyggen har tagit fram en mall som är anpassad efter föreningens stadgar, där Du kan läsa om det är Du som medlem eller föreningen som skall bekosta underhållet.

Du hittar mallen i pdf-format via denna länk.

Mvh,

Styrelsen