Kallelse till extrastämma med Brf Skäran

Styrelsen kallar medlemmarna till extrastämma den 12 april i föreningslokalen. Kallelse med information enligt separat bilaga, samt enligt tidigare till utskickad information. Du finner kallelsen i pdf-format här. Välkomna! Styrelsen

Viktig medlemsinformation

Hej alla lägenhetsinnehavare i Brf Skäran. Vi ber er att läsa informationen i bifogat pdf-dokument. Där hittar ni information om styrelsens tankar kring det el-projekt som diskuterats vid tidigare stämmor och medlemsträffar. Ni hittar dokumentet via denna länk. Mvh,...