Brf Skärans föreningslokal som bland annat används för stämmor, styrelsemöten och medlemsträffar.

Styrelse, ekonomi och blanketter

Här finner Du information om vem som på stämman fått uppdrag som ledamot, suppleant, revisor och valberedning. Du finner också de senaste årens årsredovisningar.

Till vänster ser Du Brf Skärans föreningslokal som bland annat används för stämmor, styrelsemöten och medlemsträffar.

Du finner också blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse på denna sida.

Styrelse, ekonomi & blanketter

Styrelse år 2022

 • Johnny olsson, ordförande, tel: 0707156515
 • Kristina Olsson, sekreterare
 • Sture Sandkvi, ledamot
 • Monika Bengtsson, ledamot
 • Fredrik Rosvall, ledamot
 • Maria Nilsson, ledamot (Riksbyggen)
 • Gunnel Johansson, suppleant
 • Sten-Erik Grantah, suppleant
 • Jakob Jacobson, suppleant (Riksbyggen)

   

  Årsredovisningar och stämmoprotokoll

  Här kan Du ladda ner de senaste årens fastställda årsredovisningar i pdf-format. Filerna öppnas i en ny flik i Din webbläsare.

  • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2012
  • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2013
  • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2014
  • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2015
  • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2016
  • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2017
  • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2018
  • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2019
  • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2020
  • Protokoll ordinarie årsstämma år 2020
  • Protokoll ordinarie årsstämma år 2021

   

  Ansökan om upplåtelse/uthyrning i andra hand 

  Du finner ansökan via denna länk. Skriv ut blanketten och fyll i den. Lämna den därefter till föreningens styrelse.

  Ansökan om tillstånd för ändring i lägenhet

  Du finner ansökan via denna länk. Skriv ut blanketten och fyll i den. Lämna den därefter till föreningens styrelse.