Brf Skärans föreningslokal som bland annat används för stämmor, styrelsemöten och medlemsträffar.

Styrelse, ekonomi och blanketter

Här finner Du information om vem som på stämman fått uppdrag som ledamot, suppleant, revisor och valberedning. Du finner också de senaste årens årsredovisningar.

Till vänster ser Du Brf Skärans föreningslokal som bland annat används för stämmor, styrelsemöten och medlemsträffar.

Du finner också blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse på denna sida.

Styrelse, ekonomi & blanketter

Styrelse år 2023

Fredrik Rosvall, ordförande
Tel: 0701805577.
E-post: brf.skaran@outlook.com
Svarar fortlöpande på e-post i mån av tid.
Telefontid tisdagar och torsdagar mellan 19.00-20.00

Kristina Olsson, vice ordförande

Philip Larsson, nyckel och kommunikationsansvarig

Monika Bengtsson, brandskydd och elsäkerhetsansvarig

Philip Larsson, sekreterare

Maria Nilsson, ledamot (Riksbyggen)

Gunnel Johansson, utbildning och introduktionsansvarig

Zerina Tillberg, miljö och energiansvarig

Jakob Jacobson, suppleant (Riksbyggen)

 

För information om vem ni ska kontakta gällande olika ärenden så hänvisas ni till https://mitt.riksbyggen.se/boende/kontakter/kontaktguiden/

 

För kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen så hänvisas ni till
https://mitt.riksbyggen.se/boende/kontakter/

Årsredovisningar och stämmoprotokoll

Här kan Du ladda ner de senaste årens fastställda årsredovisningar i pdf-format. Filerna öppnas i en ny flik i Din webbläsare.

 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2012
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2013
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2014
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2015
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2016
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2017
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2018
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2019
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2020
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2021
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2022
 • Protokoll ordinarie årsstämma år 2020
 • Protokoll ordinarie årsstämma år 2021
 • Protokoll ordinarie årsstämma år 2022

 

Ansökan om upplåtelse/uthyrning i andra hand

Du finner ansökan via denna länk. Skriv ut blanketten och fyll i den. Lämna den därefter till föreningens styrelse.

Ansökan om tillstånd för ändring i lägenhet

Du finner ansökan via denna länk. Skriv ut blanketten och fyll i den. Lämna den därefter till föreningens styrelse.