Hej kära medlemmar,

Bifogat finns ett nyhetsbrev från styrelsen. Länk till nyhetsbrevet finns här.

 

Nya bokningen av tvättstugorna

Vad gäller den nya bokningen för tvättstugorna så är den ännu ej är driftsatt. Mer information kommer. Länk till bokningen finns här: http://brfskaranbokning.se/m5webbokning/default.aspx

Information om bokningen finns i dessa två dokument: Dokument 1 och dokument 2.

 

Nya parkeringsregler

Via denna länk finns också information om nya parkeringsregler. Vi ber er att ta del av informationen.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen