Protokoll från årets stämma finns här i PDF. Protokollet finns också under fliken ”Styrelse, ekonomi & blanketter”.

Mvh,

Styrelsen