Föreningens parkeringsansvarige är från och med den 1 dec 2017 Per Pettersson. Ni når Per på telefonnummer 0702 – 456 050.