Styrelsen kallar medlemmarna till extrastämma den 12 april i föreningslokalen. Kallelse med information enligt separat bilaga, samt enligt tidigare till utskickad information. Du finner kallelsen i pdf-format här.

Välkomna!

Styrelsen