Hej alla lägenhetsinnehavare i Brf Skäran. Vi ber er att läsa informationen i bifogat pdf-dokument. Där hittar ni information om styrelsens tankar kring det el-projekt som diskuterats vid tidigare stämmor och medlemsträffar.

Ni hittar dokumentet via denna länk.

Mvh,

Styrelsen