Brf Skärans föreningslokal som bland annat används för stämmor, styrelsemöten och medlemsträffar.

Styrelse, ekonomi och blanketter

Här finner Du information om vem som på stämman fått uppdrag som ledamot, suppleant, revisor och valberedning. Du finner också de senaste årens årsredovisningar.

Till vänster ser Du Brf Skärans föreningslokal som bland annat används för stämmor, styrelsemöten och medlemsträffar.

Du finner också blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse på denna sida.

Styrelse, ekonomi & blanketter

Styrelse år 2018

 • Johnny olsson, ordförande, tel: 0707156515
 • Sture Sandkvi, ledamot
 • Kristina Olsson, ledamot
 • Anna Axelsson, ledamot (Riksbyggen)
 • Börje Nilsson, ledamot
 • Sten-Erik Grantah, suppleant
 • Jacob Jacobsson, suppleant (Riksbyggen)

Revisorer år 2018

 • Gunnel Johansson, intern revisor
 • Annica Cederblad, revisorssuppleant
 • BL Redovisning, extern revisor

Valberedningen vald på stämman 2018

 • Sture Sanskvi (sammankallande)
 • Tore Ahlström

Protokoll 2018 års stämma

 • Protokollet finns att läsa i pdf här.

 

Årsredovisningar

Här kan Du ladda ner de senaste årens fastställda årsredovisningar i pdf-format. Filerna öppnas i en ny flik i Din webbläsare.

 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2012
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2013
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2014
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2015
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2016
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2017
 • Riksbyggen Brf Skärans årsredovisning år 2018

 

Ansökan om upplåtelse/uthyrning i andra hand

Du finner ansökan via denna länk. Skriv ut blanketten och fyll i den. Lämna den därefter till föreningens styrelse.