Hej kära medlemmar!

Bifogat finns ett nyhetsbrev från styrelsen. Länk till nyhetsbrevet finns här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen