Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN

Vi i styrelsen vill tacka för att vi fick Ert fortsatta förtroende. Vi väntar nu på sol och värme och i väntan på sommaren så passar vi på att som vanligt skicka ut lite information.

Målning

För Er som vill måla fasaden så finns det färg att tillgå. Färgen hämtas hos Sture Sandkvi trädgårdsgat 443, penslar får Ni bestå med själva

Blommor

Blomkrukorna som sattes ut förra året sköttes helt perfekt vilket gjorde att kvarteret såg om möjligt ännu trevligare ut. Krukorna är på plats i år igen och Ni har sett till att det finns blommor i alla. Om det är någon som har lagt ut pengar så lämna kvitto till ordförande Hasse Bergvall (max 500 kronor per gård). De två gårdarna som är kvar skall åtgärdas under sommaren och tidig höst.

Uthyrningslägenheten

Det finns en tvårums lägenhet att hyra när Ni väntar gäster. Lägenheten har 4 stycken sängplatser med möjlighet att ställa in en spjälsäng. För den som är intresserad så kontakta Monica Ax trädgårdsgat 381 tel:21 63 02 el 070-864 05 16. Ni hyr den för 300 kronor dygnet eller 1 500 kronor veckan. Sommaren är inte riktigt fullbokad, det är ledigt vecka 33 och 34 om Ni väntar någon så passa på..

Föreningslokalen

Lokalen hyr ni för 150 kronor per dygn, bokningen görs hos Sture Sandkvi trädgårdsgat 443. Tel 070- 366 13 01 el 27 79 94.

Släpkärra

Släpkärran hyr Ni för 100 kronor per dygn, den bokas hos Per-Erik Dahlström trädgårdsgat 383.

Parkering

Styrelsen arbetar utifrån att alla som har bil också skall ha en betald parkering. Parkeringen är nu utökad och fler besöksparkeringar skall markeras upp, besöksparkeringarna kommer också att tidsbegränsas till 6 alternativt 12 timmar. Parkeringsrutorna är som Ni har märkt i smalaste laget därför kommer dessa att efterhand breddas.

Husvagnar/husbilar, Släpkärror

Som tidigare tillämpas restriktiv hållning avseende husvagnsparkering i området. Detta innebär att endast korttidsuppställning i samband med i och ur lastning är tillåten. Det är heller inte tillåtet att parkera sin släpkärra på parkeringsplatserna. Parkeringsrutorna är för smala för dessa fordon och kan innebära en olägenhet för grannarna.

Cyklar

Det finns några gamla cyklar som står och skräpar i cykelställen. Under hösten kommer Ni att få märka upp era cyklar så att de som står och bara håller upp en plats kan plockas undan.

Fordonstrafik

Vi vill uppmärksamma er på att det är i gånghastighet som fordonstrafiken får framföras i kvarteret, även Ni som cyklar bör tänka på det. Det har framkommit att vissa bilar blir stående inne i kvarteret en längre tid. Detta gör att taxi och utryckningsfordon får problem att ta sig fram. Att lasta i och ur och ta den tid som behövs är i sin ordning, men att parkera inne i kvarteret kan inte godkännas.

Skadedjursförsäkring

Föreningen har tecknat avtal med Anticimex. När ni ringer på telefonnummer:27 70 10 är det bra om Ni uppger vårt kundnummer som är:391 67 55, det går även bra att bara uppge adressen.

Ventilation

Styrelsen är medveten om att det är drag i vissa lägenheter efter att fönstren blev insatta. Vi arbetar för att hitta lösningar på problemet.

Container för trädgårdsavfall i norra delen av området

Containern i norra delen får endast användas för trädgårdsavfall.(ej jord och gräs)För att kunna utnyttja den fullt ut så såg sönder stora grenar eller träd. Emballage (plast och papperssäckar) läggs i anvisat kärl i sopstationen. När det gäller stora emballage som inte får plats i sulobackarna ber vi att Ni lämnar detta direkt till återvinningen. För allas trevnad så lägg soporna i anvisat kärl.

Bastu

Bastu finns i samma hus som den södra tvättstugan och är gratis men måste bokas i förhand på lista utanför bastun. Nyckeln dit är densamma som till lägenheten.

Grillning

Vid grillning tänk på att visa hänsyn till dina grannar!
Placera grillen så att grannar inte besväras av eventuellt os, Grillning på balkongerna är inte tillåtet med undantag för elgrillar.

Blomlådor

För Er som vill ha blomlådor som hänger på balkongen uppmanar vi Er att vända lådan inåt.

Loppis

Vi genomför den årliga traditionen med kvartersloppis den 19/7 mellan klockan 16:00-20:00. Vi prövar att ha en kvällsloppis och ser hur det utfaller. Vill Du vara med så boka bord hos Tina Olsson trädgårdsgat 481 på telefon 27 78 30 el 070-291 46 29 eller lämna en lapp i brevlådan senast den 10/7. Som tidigare kommer det att finnas kaffe och korv att köpa.

Information om sommaruthyrning

För sommaruthyrning gäller följande regler: Du skall alltid meddela styrelsen och granne som är hemma under sommaren din tillfälliga adress och telefonnummer där man kan nå dig om något oförutsett skulle hända. Du måste informera Dina hyresgäster om vilka regler som gäller i föreningen t. ex ifråga om

  • Sopsortering- källsortering
  • Att inte ha fest på uteplatsen eller balkongen efter klockan 22.00
  • Att se till att dörrar och fönster är stängda, så att störning inte kan uppstå den vägen samt
  • Vilka regler som gäller för trafik i området. Det är gångfart 7 km/tim som gäller inom området.

Tänk på att Du har hela ansvaret för dina gäster! Vi betraktar alltid medlemmen som den ”skyldige” om något händer. Om det kommer in klagomål på samma lägenhet utan bättring sker, kan styrelsen med stöd av stadgarna begära avhysning från lägenheten.

Med vänliga hälsningar från styrelsen.